Tekno Buharlı Bant Temizleyici


tekno steam belt cleanertekno steam belt cleaner

Bant Temizleme Sistemi

  • Temizleme masraflarını azaltır
  • Temizleme işlemlerini hızlandırır
  • Kuru ortamlarda temizleme yapar
  • Ürün geçişlerini hızlandırır
  • Birden fazla yerde kullanım için taşınabilir bant temizleyicisi
  • Ãœretim hattının içine inşa edilen tamamen entegre sistemler de mevcuttur
  • Bant sterilizasyon üniteleri, piyasadaki diğer bant yıkama sistemlerine göre performans olarak daha üstündür
  • Kuru buhar teknolojisi vasıtasıyla kimyasal ve dezenfektan kullanımını azaltır
  • Atık madde atımını azaltır.

Buhar direk olarak bant yüzeyine tatbik edilir. Kuru buhar, taşıyıcı bant ile çarpışma anında, biyofilmi ve ürün artıklarını kolaylıkla söker. Bu nedenle, bütün ürün artıkları ve yoğuşma kontrol altına alınmış olur. Arkasında kuru ve temiz bir yüzey bırakan entegre vakum odacığı tarafından moloz uzaklaştırılır. Vakum odacığı, buharın önce kayışa çarpmasını ve ürünün suyunu almasını sağlamak üzere çekpas ile ayrılır. Temizleme işleminin ardından bant alerjenden arındırılacak ve sterilize olacaktır.

DI20

tekno steam

product sheet

teklif-iste
teklif-iste