Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik; hareketlerimizin gelecekteki nesilleri nasıl etkileyeceğini uzun vadede geniş bir perspektifle düşünmek ve kirliliğe sebep olmamak ya da dünyanın enerjilerini yenileyebileceği süreden daha hızlı bir şekilde tüketmemek anlamına gelmektedir. Doygun kuru buhar; tamimiyle çevreye duyarlı kimyasal kullanımı olmadan sanitize ve temizleme için kullanılan bir çeşit yeşil teknolojidir. Menikini ürünleri, sürdürebilirliğe katkıda bulunurken aynı zamanda maliyetleri, su ve kimyasal kullanımlarını azaltır, iş kalitesini arttırır.

Kuru Buharın Katkıları

Doygun kuru buhar kullanımı, tüm endüstriyel ve diğer bazda yapılan temizliklerdeki su kullanımını önemli bir derecede azaltır. Mernikini ürünleri ile temizlik yüz defa su ile yıkamadan daha mükemmel temizleme ve sanitize etme sonuçları göstermiştir. Bu sayede su tüketimini büyük bir derecede azaltmaktadır.

Temizlikte Kimyasal Kullanımına Son

Temiz suyun kirlenmesi ve azalması günümüzde küresel bir problem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kirlenmeye ve yok olmaya neden olan şey bizler olduğumuz için, su kullanımını önemli derecede azaltacak, su kaynaklarını kirleten kimyasalların ve deterjanların kullanımını ortadan kaldıracak uygulamalara ve teknolojilere yatırım yapmamız gerekmektedir. Doygun kuru buhar tam da bunun için uygun bir temizliği ve sanitize etmeyi sağlar. Çözücüler, toksinler ve deterjanlar olmadan kirleri çıkartıp temizlediğinden, bu ürünlerin kullanımı ayrıca bir ekolojik metot olarak gözükmektedir.

Menikini ürünleri, doygun kuru buhar teknolojisini kullanarak patojenik mikro organizmaları ve zararlı bakterileri yok etmede yardımcı olur.

  • Gereksiz kimyasal çözücüleri kullanmayı engeller.
  • Temizlikte zaman kazandırır.
  • Alerjileri ve cilt tahrişlerini engeller.
  • Gıdaların lezzetini ve kalitesini korur.